Hvem er vi?

Vi er et lille specialiseret konsulent team af uddannede fagprofessionelle, der alle har mange års erfaring på området og som alle brænder for at gøre en positiv forskel på det sociale område.

Konsulent firmaet Observativ ApS har siden 2008 specialiseret sig i udvikling og implementering af resultatdokumentation, evaluering og effektmåling på det sociale område.

Vores erfaring er, at der er mange ting som kan gøres smartere og bedre med hjælp af nutidens mange teknologiske muligheder.

Vi har igennem årene hjulpet rigtig mange anbringelsessteder, kommuner og plejefamilier med at få opkvalificeret deres indsats og har i den forbindelse samarbejdet med flere universiteter, LOS og innovative kommuner for at udvikle de rigtige metoder og værktøjer, som er praksisnære.

Vi tilbyder både kommuner, plejefamilier og anbringelsessteder konsulent bistand, hvor vores speciale er effektivisering og øget faglighed.