Konsulentydelser

Vi er specialiseret i 3 kerneområder, hvor vi har højtudannede konsulenter der kan hjælpe med:

1. Professionel rådgivning og vejledning ift resultatdokumentation på det sociale område.
– implementering og forankring af den anerkendte metode R.U.N

2. Opkvalificering af plejefamilier og anbringelsessteder.
– hjælp til forankring af evidensbaseret systematik og resultatdokumentation af anbringelserne.

3. Økonomisk analyse og rådgivning af anbringelsessteder, privat rådgivning og plejefamilier.
– professionel rådgivning ift fx budgetering, økonomiske analyser, effektivisering af organisationen mm.