Resultatdokumentation med metoden R.U.N

Observativ har i samarbejde med flere kommuner og institutioner udviklet en praksisnær og brugervenlig metode til, at måle og dokumentere anbringelseseffekten på.

Metoden giver et helhedsorienteret indblik i den unges aktuelle ressourcer/ problematikker og fastlægger succeskriterierne ift. anbringelsen, så muligheden for en succesfuld anbringelse er bedst muligt.

Metoden kalder vi “R.U.N” (Ressource og udviklings net) og er blevet udvalgt til Best practic på området af bl.a. Rambøll og socialstyrelsen i deres nyeste håndbog.

 

”RUN” – Metoden der måler og dokumenterer socialt arbejde.

Udgifterne på anbringelser reduceres og fagligheden bevares => Øges!

Baggrunden for vores ”metode”/tiltag er, at man nu dels kan måle og dokumentere effekten af det pædagogiske arbejde, skabe et fælles sprog/retorik og dels at kunne synliggøre udviklingen i det sociale arbejde i en langt større grad end tidligere.
Kommunen vil have en bedre mulighed for at følge med i hvilke anbringelser der virker og hvorfor, samt kortlægge hvilke anbringelser der ikke lever op til kommunens forventninger/krav.

Hvad var vores mål med RUN:

  • At opkvalificere anbringelsesstederne til at kunne lave resultatdokumentation og effektmålinger af deres indsats.
  • At få kommuner og anbringelsessteder til at ”tale og samme sprog”/ fælles retorik, hvilket vil gøre sagsbehandlingen og evalueringen af indsatsen væsentlig nemmere.
  • At effektivisere anbringelsesområdet, så de unge får den bedst mulig støtte samtidig med, at kommunen får mere kvalitet for pengene.
  • At få procenten af fejlanbringelser, sammenbrudte anbringelser og genanbringelser på 0 % og derved spare området for rigtig mange spildte penge.

”Metoden” har vi valgt at kalde: Ressource og UdviklingsNet (forkortet ”RUN”):
Run er et fleksibelt værktøj, der er let at anvende i praksis og som kan anvendes af følgende anbringelsesmuligheder:

  • Plejefamilier
  • Døgninstitutioner/opholdssteder
  • Støtte-/Kontaktpersoner
  • Akut anbringelser/ enkeltmandsprojekter
  • Botilbud

Kommunen vil nu have en væsentlig bedre mulighed for at følge med i den unges udvikling, den valgte pædagogiske indsats og dermed se, om den nuværende indsats virker efter hensigten.
Kommunen vil hurtigt kunne se/kontrollere om anbringelsen virker efter hensigten og om den aktuelle indsats lever op til de forventninger og krav kommunen har.