Nyheder

NYHED:

Observativ ApS har i samarbejde med den sociale fond – Fonden Føniks, igennem 6 år udviklet og testet en dokumentationsmetode til at måle og visualisere anbringelsesindsatsen, samt afdække anbringelseseffekten på det sociale område.

Metoden kalder vi RUN (Ressource & UdviklingsNet). RUN er bygget op efter ICS metoden og kan anvendes på alle anbringelsesområder, hvor der er tale om socialpædagogisk støtte og udvikling af børn, unge og voksne.

Vi er stolte af, at RUN netop er blevet udvalgt af Rambøll og socialstyrelsen i deres kommende “Håndbog i resultatdokumentation og evaluering for sociale tilbud”, som udkommer i næste måned.

Alle landets kommuner har med RUN en gylden mulighed for at reducere deres anbringelsesudgifter markant, samtidig med at anbringelsesstederne bliver bedre til at dokumentere og evaluerer effekten af deres indsats.

Vi har lavet flere analyser på forskellige kommuner og billedet er det samme – med RUN kan der effektiviseres og samtidig få en højere faglighed på anbringelsesstederne.

NYHED:

Vores dokumentationsprogram: R.U.N., som er blevet testet på opholdsstedet Fonden Føniks er blevet udvalgt af Rambøll og Socialstyrelsen ift evidensbaseret resultatdokumentation…..

Ny håndbog udarbejdet af Rambøll og Socialstyrelsen er nu udgivet. Her kan du bla. læse mere om måden hvorpå vi i Fonden Føniks igennem flere år, har udviklet et evidensbaseret
resultatdokumentationsmetode til anbringelsesområdet “RUN”.

Læs mere på side 40-42 (kapitel 4.)

Download pdf her

NYHED:

Observativ ApS har fået rigtig gode tilbagemeldinger fra de kommuner, der har anbragt unge på Fonden Føniks, som bruger RUN på alle deres unge.

Sagsbehandlerne fortæller, at det nu er lettere for dem at følge med i udviklingen på den enkelte ung og visualiseringen af den unges behandlingspunkter gør det let for både den unge, forældrene og sagsbehandlerne.

Vi er nu færdig med vores “Beta version” af RUN som er en web baseret løsning, så der er mange flere opholdssteder og institutioner der kan få glæde af RUN.

Vi  har allerede nu aftaler om fremvisning og afprøvning i flere kommuner.